Protimrazová ochrana

Pro rodinné domy a jiné objekty instalujeme protimrazovou ochranu okapů, svodů, úžlabí pomocí odporových a samoregulačních kabelů. Provádíme také instalace vyhřívání příjezdových cest či chodníků. Navrhujeme a instalujeme ohřevy potrubí a to jak v průmyslu, tak například hlavní přívody vody do domů či rekreačních objektů.

Ke všem aplikacím nabízíme automatické řízení ohřevu.

-